top of page

Our pricing plans

 • freelance

  29$
  לכל חודש
  עד משתמש 1 - מתאים לסוכנים עצמאיים
  בתוקף למשך 12 חודשים
  • דמי הקמה +הדרכה חד פעמי 49$ במקום 199$
  • ניהול דוקטים ומגוון שירותים
  • הפקת קבלות ,חשבוניות והתחשבות עם ספקים
  • מנוע חכם לחיפוש דוקטים
  • מסמכים ממותגים שאפשר לייצא או לשלוח ללקוחות במייל
  • ניהול ספקים והתחשבנות איתם
  • שערי מט"ח מקוון
  • עדכונים /גיבויים/ואבטחת מידע
bottom of page